7. Oblicz, o ile stopni ogrzeje się 1 kg stali, gdy dostarczymy do niego energię o wartości 1000 J. Ciepło właściwe stali cs= 447 J/(kg·K).

8. Podczas procesu termodynamicznego do układu dostarczono ciepło o wartości 500 J. Jednocześnie układ wykonał pracę o wartości 300 J. Oblicz zmianę energii wewnętrznej tego układu.

9. Podczas izobarycznego rozprężania się gaz doskonały zwiększył swoją objętość z 0,2 dm3 do 0,3 dm3, wykonując przy tym pracę 50 J. Oblicz wartość ciśnienia tego gazu.

10. Źródło ciepła w silniku Carnota ma temperaturę 600°C. Temperatura chłodnicy wynosi 200°C. Oblicz sprawność tego silnika.

2

Odpowiedzi

2009-12-31T18:05:38+01:00
Zad.7
Q=tmCw
t=Q/mCw
t=1000J/1kg*447(J/kg*st.C)
t=~2,2st.C
Zad.8
500J-300J=200J
Zad.9
V=0,1dm3=0,001m3
p=W/V
p=50J/0,001m3
p=50000Pa
p=50kPa
Zad.10
n=(T1-T2)/T1
n=(600st.C-200st.C)/600st.C
n=400st.C/600st.C
n=2/3
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T20:32:11+01:00
7.Q =mcΔt
Δt=Q/mc
Δt=1000J:1kg×447 J/kg·K
Δt=2,2K
8.Q=500J
W=300J
ΔU=Q-W
ΔU=200J
9.W=p(V₂-V₁)
p=W/(V₂-V₁)
p=50J:1dm³
p=50J:0,001m³
p=50000Pa
10.T₁=600+273=873K
T₂=200+273=473K
η=[T₁-T₂]/T₁
η=400K:873K
η=46%