Uzupełnij zdania:

Gnejsy Gór Swoich to jedne z najstarszych skał występujących na obszarze Polski. Powstały w erze .................. . Trylobity są ....................................... ery paleozoicznej. Skamieniałością przewodnią występująca w pokładach wapieni Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej są .........................., które żyły w erze .......................... . Działalność wulkaniczna miała miejsce kilkakrotnie na obszarze Polski, m.in. w okresie ........................... i ............................... . W wyniku tej działalności powstały ........................... w .................................. części Polski. Zlodowacenia na obszarze Polski miały miejsce w okresie .................................... w erze ............................. .

BARDZO PROSZĘ ROZWIĄZAĆ JAK NAJSZYBCIEJ I DOKŁADNIE.

3

Odpowiedzi

2009-12-31T13:03:14+01:00
1. archaicznej i protezoicznej
2. skamieniałością przewodnią
3. amonity
4. mezozoicznej
5. paleozoiczna
6. proterozoiczna
7. gnejsy
8. pn-wschodniej
9. czwartorzędu
10. kenozoicznej
2 5 2
  • Użytkownik Zadane
2009-12-31T13:30:05+01:00
Gnejsy Gór Swoich to jedne z najstarszych skał występujących na obszarze Polski. Powstały w erze .................. . Trylobity są ...przewodnikami ery paleozoicznej. Skamieniałością przewodnią występująca w pokładach wapieni Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej są ...(trias, jura, kreda), zbudowana głównie z dolomitów, wapieni, piaskowców, margli i iłów.., które żyły w erze ..paleozoicznego..krajobrazu jurajskiego. Działalność wulkaniczna miała miejsce kilkakrotnie na obszarze Polski, m.in. w okres ....jury...................... i ........... paleolitu.................... . W wyniku tej działalności powstały ......fragmokony i kalcytowe rostra ..................... w ......od zachodu z zapadliskiem górnośląskim... części Polski. Zlodowacenia na obszarze Polski miały miejsce w okresie ....W pierwszym okresie czwartorzędu................................ w erze ..neogen...- plejstocenie........................ .
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T14:07:36+01:00
Gnejsy Gór Swoich to jedne z najstarszych skał występujących na obszarze Polski. Powstały w erze archaicznej i protozoicznej . Trylobity są skamieniałością przewodnią ery paleozoicznej. Skamieniałością przewodnią występująca w pokładach wapieni Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej są amonity, które żyły w erze mezozoicznej . Działalność wulkaniczna miała miejsce kilkakrotnie na obszarze Polski, m.in. w okresie paleozoiczna i proterozoiczna . W wyniku tej działalności powstały gnejsy w południowo-wschodniej części Polski. Zlodowacenia na obszarze Polski miały miejsce w okresie czwartorzędu w erze kenozoicznej
2 4 2