Z wierzchołka równi nachylonej pod kątem α=45° do poziomu zaczyna zsuwać się klocek. Oblicz współczynnik tarcia klocka o równię, jeżeli klocek znalazł się przy podstawie równi po czasie t=4s, osiągając w tym momencie szybkość 12m/s.
Pomocnicze wzory:
Fz=mgsinα
Fn=mgcosα
T=f * Fn = fmgcosα
a=Fw/m=Fz-T/m=g(sinα-fcosα)

Proszę o pełne rozwiązanie i wytłumaczenie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T13:10:13+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Dane:
α = 45°
t = 4s
v = 12 m/s

szukane:
µ = ?

am = mg_rów - T
T = µN = µmg_pros

mg_pros = mg*cosα
mg_rów = mg*sinα

am = mg*sinα - µmg*cosα |:m
a = (v - 0)/t = v/t

v/t = g*sinα - µg*cosα
µ = (g*sinα - v/t)/g*cosα = tgα - v/(t*g*cosα)

µ = 1 - 12 m/s/(4 s * 9,81 m/s² * √2/2) = 1 - 12 m/s/(2 s * 9,81 m/s² * √2) = 1 - 12 m/s/(2 s * 9,81 m/s² * √2) ≈ 1 - 12 m/s / 27,75 m/s ≈ 0,57

jak nie rozumiesz czegoś z tych wyliczeń pisz na pw
2 5 2