Odpowiedzi

1.\\F_{d} = \frac{mv^{2}}{r}

gdzie:
Fd - siła dośrodkowa   [N]
m - masa poruszajacego się po okręgu ciała   [kg]
v - prędkość ciała   [m/s]
r - promień okręgu, po którym porusza się ciało   [m]

Siła dośrodkowa zależy wprost proporcjonalnie od masy i kwadratu prędkości, a odwrotnie proporcjonalnie do długości promienia okręgu po którym się porusza.


2.
Jeśli podnosisz ciało w górę na pewną wysokość i po tej samej linii opuszczasz do poprzedniego położenia, to (nawet jeśli się zmęczysz) łączna wartość wykonanej przez ciebie pracy w sensie fizycznym jest równa 0 J. (Wartość wektora przesunięcia równa jest zero).  


1 5 1