Odpowiedzi

2009-12-31T13:35:03+01:00
TROFICZNY ŁAŃCUCH - łańcuch pokarmowy.
POPULACJA - podstawowa jednostka ekologiczna ,zespół osobników danego gatunku występujących na określonym obszarze.
ABIOTYCZNE CZYNNIKI- nieożywione, fizyczne czynniki siedliska wpływające na organizmy, np. temperatura, gleba, dostępność wody, natężenie światła.
GATUNEK - zespół organizmów o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, mogących się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo.
BIOCENOZA- wielogatunkowy zespół organizmów wzajemnie powiązanych różnymi zależnościami biologicznymi, żyjący w określonym środowisku zwanym biotopem, np. biocenoza lasu, łąki, stawu.
EKOSYSTEM -podstawowa jednostka funkcjonalna przyrody. W skład ekosystemu wchodzi biotop i biocenoza. Każdy ekosystem ma określoną, swoistą strukturę, np. las - piętrową, jezioro - strefową.

9 3 9
2009-12-31T13:35:53+01:00
-łańcuch troficzny- tworzą sieć zależności pokarmowych. Dzięki nim możliwy jest obieg materii i przepływ energii w ekosystemach.
-populacja-zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku.
-abiotyczne czynniki-czynniki natury fizycznej określające warunki środowiska nieorganicznego.
-gatunek- zbiór osobników posiadających podobne cechy, przekazywane płodnemu potomstwu.
-biocenoza-zespół populacji organizmów roślinnych fitocenoza i zwierzęcych zoocenoza danego środowiska.
-ekosystem - jedno z podstawowych pojęć w ekologii.
6 4 6