Zamień na ary

0,02ha 3200m kwadratowego 0,5km kwadratowego
zamien na hektary
320000m kwadratowego 800a 0,7ha

zamień na m kwadratowe
250a 0,4ha 2,7ha

zamień na kilometry kwadratowe
150ha 1000000a 5ha


jakie jest pole kwadratu o obwodzie 64 cm obliczenia3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-31T13:56:42+01:00
1 km² = 1 000 000 m²
1 km² = 10 000 a
1 km² = 100 ha
1 ha = 10 000 m²
1 ha = 100 a
1 a = 100 m²

zamień na ary
0,02 ha = 2 a
3200 m² = 32 a
0,5 km² = 50 000 a

zamień na hektary
320 000 m² = 32 ha
800 a = 8 ha
0,7 ha = 0,7 ha

zamień na m kwadratowe
250 a = 25 000 m²
0,4 ha = 4 000 m²
2,7 ha = 27 000 m²

zamień na kilometry kwadratowe
150 ha = 1,5 km²
1 000 000 a = 100 km²
5 ha = 0,05 km²

jakie jest pole kwadratu o obwodzie 64 cm obliczenia
a -- długość boku kwadratu
obw = 4a
64 = 4a
a = 16
P = a² = 16² = 256
7 4 7
2009-12-31T14:02:39+01:00
1ha= 100a=10000 m2
1 a = 100 m2

czyli
a)
0,02 ha= 2 a
3200m²=32 a
0.5km²=50000

b)
320000m²=3200=32ha
800a=8ha
0,7ha <<tutaj juz masz hektary

c)
250a=25000m²
0,4ha=40a=4000m²
2,7ha=270a=27000m²

d)
150 ha = 1,5 km²
1 000 000 a = 100 km²
5 ha = 0,05 km²

Obwód kwadratu o boku a : 4a

4a=64
a=16

P=a²=16²=256
3 4 3
2009-12-31T14:03:41+01:00
1 ar = 100m2 = 0,01 ha = 0,0001 km2
1 km2 = 100 ha = 10 000 a

0,02 ha = 2 a
3200m2 = 32 a
0,5 km2 = 5000 a

250 a = 25 000 m2
0,4 ha = 4000m2
2,7 ha = 27 000 m2

150 ha = 1,5 km2
1 000 000 a = 10 km2
5 ha = 0,05 km2


Obw.=64
a-jeden z boków kwadratu
64 = 4a / :4
a = 16
P = a x a
P = 16 x 16 = 256

x - mnożenie
m2 - metry kwadratowe
5 2 5