Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T14:01:22+01:00
Negatywne skutki:
-domagano się egzekucji dóbr
-zwiększenia uprawnień Sejmu
-większe przywileje kościoła i duchowieństwa
-Prawo posłów do państwem
-zagwarantowania wolności wyznania
-wzmocnienia pozycji szlachty

Pozytywne skutki:
-utworzenia stałego wojska
-zacieśnienia unii z Litwą
-przestrzegania prawa o zakazie sprawowania przez jedną osobę wielu urzędów
-likwidacji odrębności Prus oraz księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego
-potwierdzenia elekcyjności

;)