Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-31T14:09:03+01:00
P₁ + P₂ = 250 cm
a₁² + a₂² = 250

O₁/O₂ = 1/2
4a₁/4a₂ = 1/2
a₁/a₂ = 1/2
a₁ = a₂/2

a₁² + a₂² = 250
(a₂/2)² + a₂² = 250
a₂²/4 + a₂² = 250
5a₂²/4 = 250         /× 4/5
a₂² = 200        /√
a₂ = √200 = 10√2

a₁² + a₂² = 250
a₁² + (10√2)² = 250
a₁² + 200 = 250
a₁² = 50      /√
a₁ = √50 = 5√2

Długości boków tych kwadratów wynoszą 10√2 cm i 5√2 cm.
2 3 2
2009-12-31T14:21:52+01:00
X, y - długości boków kwadratów

x²+y²=250
4x:4y=x:y
x:y=1:2

2x=y
x²+y²=250
x²+(2x)²=250
x²+4x²=250
5x²=250 /:5
x²=50

x=√50
y=½√50
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T14:24:20+01:00
Suma pól dwóch kwadratów jest równa 250 cm kwadratowych, a stosunek ich obwodów wynosi 1/2. Boki tych kwadratów mają długości.P₁ + P₂ = 250 cm
P₁=a²
P₂=b²
a² + b² = 250

Obw₁/Obw₂ = 1/2
Obw₁=4a
Obw₂=4b
4a/4b = 1/2
a/b = 1/2
b=2a

a² + b² = 250
a² + (2a)² = 250
a² + 4a² = 250
5a² = 250 /:5
a² = 50=2*25 /√
a=5√2 cm

b=2a
b=2*5√2
b=10√2 cm

Boki tych kwadratów mają 5√2 cm i 10√2 cm długości.
5 5 5