Odpowiedzi

2009-12-31T14:39:18+01:00
A) CaO·Al2O3·2SiO2
b)2MgO·Mg(OH)2·4SiO2 lub 3MgO·4SiO2·H2O (nie jestem pewna)
c) Al2O3·2H2O·2SiO2
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-31T17:02:57+01:00
Musisz przedstawić te minerały w postaci "iloczynu" tlenków pierwiastków występujących w danym minerale.

a) Ca(Al₂Si2O₈
Masz tutaj trzy metale: glin, wapń i krzem. Musisz ułożyć ich tlenki i zapisać ich iloczyn tak, żeby skład się zgadzał.
Tlenek glinu to: Al₂O₃
Tlenek wapnia: CaO
Pozostają jeszcze dwa atomy krzemu i cztery atomy tlenu. Budujemy więc z tego tlenek tak, by się zgadzał skład. Mogłoby to być Si₂O₄, ale jak widać, cyfry można skrócić i zapisać to tak: 2 Si₂O₄.
Ostatecznie wzór tlenkowy jest taki:
CaO · Al₂O₃ · 2 SiO₂

analogicznie pozostałe przykłady wyglądają tak:

b) Mg(OH)₂ · 2 MgO · 4 SiO₂

c) Al₂O₃ · 2 H₂O · 2 SiO₂


chyba tak to będzie ;-)