Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-31T14:35:35+01:00
M=10 kg
F=40 N
a=2 m/s^2
f=?

Fw=F-T (siła F i T mają ten sam kierunek, ale przeciwny zwrot, układ porusza się w kierunku działania siły F dlatego siła F ma wartość dodatnią i odejmujemu od niej przeciwnie skierowaną silę T - tarcia -> daje nam to siłę wypadkową działającą na ciało)

Fw=m*a (z zasady dynamiki)
T=f*N=f*m*g (nacisk to ciężar, bo ciało porusza się po poziomym torze)

podstawiamy do Fw=F-T:
m*a=F-f*m*g

przekształcamy wzór by wyznaczyć f:
f*m*g=F-m*a
f=(F-m*a)/(m*g)

podstawiamy wartości:
f=(40-10*2)/(10*9,8)=0,2 --> nasz sukany wynik
współczynnik tarcia jest to wartość bezwymiarowa (nie ma jednoski)
10 5 10
2009-12-31T19:30:35+01:00
Ma=F-T II zasada dynamiki
T=fmg siła tarcia
T=F-ma
fmg =F-ma
f=[F-ma]:mg
f=[40N-10kg×2m/s²]:10kg×10m/s²
f=20N:100N
f=0,2
4 4 4