Odpowiedzi

2009-12-31T16:34:46+01:00

y=-⅓x+2, x∈(-∞;-3>∨(3;9>
Wykres funkcji przechodzi przez punkty:
(6, 0) i ( 0, 2)
wartości na końcach przedziałów:

x = -3, to
y = -⅓ *(-3) +2 = 1+2=3

x=3, to
y= -⅓*3 + 2 = -1 + 2 = 1

x = 9, to
y = -⅓ * 9 + 2 = -3 + 2 = -1

zbiór wartości dla x∈(-∞;-3>∨(3;9> , to
y ∈((-∞;3> ∨(1; -1>