Rozwiążecie mi te testy ?
z góry dzięki


Pytanie_1
Wypisz po trzy cechy kompozycji:
a. statycznej:__________________________________________________;
b. dynamicznej: ________________________________________________;

Pytanie_2
Wymień barwy:
a. podstawowe: _________________________________________________;
b. pochodne: ___________________________________________________;

Pytanie_3
Podkreśl grupę barw zimnych:
- zielona, żółta, czerwona
- czerwona, niebieska, brązowa
- zielona, niebieska, fioletowa

Pytanie_4
Dzieło, które jest wykute w zewnętrznej warstwie kamienia i można je oglądać tylko z jednej strony, to: (podkreśl właściwą odpowiedź)
a) rzeźba;
b) relief;
c)hieroglif

Pytanie_5
Jak wyjaśnisz pojęcie FAKTURA? (podkreśl właściwą odpowiedź)

Faktura jest to rodzaj grafiki. Faktura jest cechą powierzchni.

Pytanie_6
Kontrast w obrazie uzyskujemy przez: (podkreśl właściwą odpowiedź)
- zastosowanie różnych rodzajów szarości
- zastosowanie barw ciepłych
- zastosowanie barw dopełniających
- zastosowanie barw zimnych

Pytanie_7
Wymień znane ci dziedziny sztuki (dyscypliny artystyczne), przynajmniej trzy:
________________________________________________________________

Pytanie_8
Wypisz w odpowiedniej kolumnie - porządkując w kolejności ich powstawania począwszy od najdawniejszych.
(Gotyk, Renesans, Mezopotamia, Grecja, Romanizm, Egipt)
Sztuki rozwijające się podczas trwania:
"naszej ery" "przed naszą erą"
_________________ ___________________
_________________ ___________________
_________________ ___________________
Pytanie_9
Do podanych z lewej strony tematów z dziejów sztuki wybierz właściwy przykład. Wpisz do nawiasu numer właściwej odpowiedzi.
Sztuka starożytnego Egiptu () 1. sklepienie krzyżowe
Sztuka renesansowa () 2. akwedukty
Sztuka Mezopotamii () 3. łuk ostry
Sztuka wczesnochrześcijańska () 4. perspektywa linearna
Sztuka gotycka () 5. kolumna dorycka
Sztuka starożytnej Grecji () 6. kromlechy
Sztuka romańska () 7. zikkurat
Sztuka przedhistoryczna () 8. mastaba
Sztuka starożytnego Rzymu () 9. katakumby


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T16:52:32+01:00
1.
a) statyczna:występują elementy nie wykazujące ruchu, dominuję elementy poziome oraz pionowe, brak w niej lini skosu,ponieważ postrzegana jest jako forma ruchu
b)dynamiczna;występuje przwaga elementów ukośnych ponieważ postrzegane są jako forma ruchu,
2.Barwy podstawowe:żółty czerwony niebieski
pochodne fioletowy zielony pomarańczowy czerwony
3.zielona niebieska fioletowa
4.relief
5.Faktura jest cechą powierzchni
6.zastosowanie barw ciepłych
7.rysunek ceramika rzezba
8.
5 2 5