1.podaj po 3 przykłady ciał :krystalicznych i bez postaciowych

2.opisz w tabelce budowę i właściwości siał stałych ,ciekłych i gazowych

CIAŁO Budowa(ułożenie cząsteczek) Właściwości
stałe
ciekłe
gazowe

3.oblicz gęstość ciała jeżeli masa wynosi 500g a objętość

250cm3 przelicz to na
(kg)
m3

2

Odpowiedzi

2009-12-31T16:56:08+01:00
1.
a) krystaliczne : kryształek soli, diament, żelazo
b) ciała bezpostaciowe : szkło, smoła, bursztyn

2.
a) właściwości ciał stałych : mają własny, określony kształt i objętość. kształt niektórych ciał stałych można zmienić. odznaczają się one różnymi cechami jak : twardość, plastyczność, kruchość, sprężystość. niektóre ciała stałe (np. metale, grafit) są dobrymi przewodnikami ciepła i elektryczności.

ułożenie cząsteczek w ciałach stałych : odległości między cząsteczkami w ciałach stałych są bardzo małe.

b) właściwości cieczy : nie mają własnego kształtu, wlane do naczynia przybierają jego kształt, dają się przelewać. mają swoją objętość, którą trudno zmienić (tzn. są mało ściśliwe) . wlane do naczynia tworzą samorzutnie jego górną powierzchnię, zwaną powierzchnią swobodną cieczy. są najczęściej złymi przewodnikami ciepła, jednak niektóre przewodzą prąd elektryczny.

ułożenie cząsteczek w cieczy : odległości między cząsteczkami są małe, a ich ułożenie się ciągle zmienia.

c) właściwości gazów : przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują. łatwo zmienić ich objętość co oznacza, że są ściśliwe. samorzutnie wypełniają całą dostępną im przestrzeń. są złymi przewodnikami ciepła i elektryczności. wywierają nacisk na ciała, które się w nich znajdują.

ułożenie cząsteczek w gazach : odległości między cząsteczkami są duże.

3. niestety nie potrafię obliczyć... (na czas świąt mój mózg się wyłącza)
10 3 10
2009-12-31T17:51:32+01:00
Zad.3.
m = 500 g = 0,5 kg
V= 250 cm^3 = 0, 000250 m^3 ,
bo 1m = 100 cm , 1m^3 = 100*100*100 = 1000000 cm^3
d (lub ro )= ?

d = m/V
d = 500 g/250 cm^3 = 2 g/cm^3

d = 0,5 kg / 0,000250 cm^3 = .....kg/m^3
6 4 6