Odpowiedzi

2009-12-31T18:02:09+01:00
Średniowiecze czyli ,(media tempora - wieki średnie),
to termin na określenie dziejów w kulturze i historii obejmujących czasy miedzy starożytnością ,a nowożytnością.
Pojecie używane było już w wieku XVI przez twórców renesansu w znaczeniu pejoratywnym. Wieki średnie traktowano jako upadek ideałów kultury antycznej,to czas zacofania i ciemnoty. Rehabilitacji epoko dokonał wiek XVIII , a zwłaszcza XIX.
Średniowicze obejmuję okres miedzy V a XV w.
Często granice epoki łączy sie z wielkimi wydarzeniami historycznymi: upadek cesarstwa zachodniorzymskiego . oraz rozpadem cesarstwa bizantyjskiego. , odkryciem Ameryki przez Krzysztofa Kolumba i wynalezienie druku.
W Polsce Średniowiecze trwa od V do XV w.
Za początek epoki przyjmuję sie rok 966, datę przyjęcia przez państwo chrześcijaństwa. Pomimo ,iż do XVw. język polski ustępuje miejsca łacinie już w wieku XIII zaczynają sie pojawiać posiadające duże walory artystyczne , teksty w języku narodowym . Początki kultury duchowej w tym również literackiej przypadają w zasadzie za czasy rządów Kazimierza Wielkiego . Współcześnie terminu Średniowieczny używa sie zarówno w odniesieniu do kultury i literatury tego okresu jak i przenośnie w znaczeniu starodawnym : przestarzały niekiedy nazywany zacofanym , ciemnym. x
1 5 1