Mam proste wydawałoby się zadanko z chemii, ale pojawia się pewien problemik. Proszę o radę...

Otóż polecenie brzmii: "Podstawowym składnikiem zarówno kredy, jak i marmuru jest ten sam związek chemiczny. Pomniki wykonane z marmuru ulegają niszczeniu pod wpływem kwaśnych deszczy zawierających kwas siarkowy (VI). Zapisz i uzgodnij równanie chemiczne tego procesu zakładając, że jednym z produktów jest główny składnik gipsu krystalicznego."

No i zabieram się tak:
CaCO₃+H₂SO₄-->CaSO₄+H₂CO₃

I wydawałoby się, że jest OK, gdyby nie to, że H₂CO₃ jest nietrwały i rozpada się na H₂O i CO₂, czyli powinno być:

CaCO₃+H₂SO₄-->CaSO₄+H₂O+CO₂

I czy to jest dobrze?? Pewnie dla laika tak, ale czy dla nauczyciela chemii?? Nie jestem pewien...

CaSO₄ ciągnie wodę! Bo zmierza do postaci CaSO₄*2H₂O. Tak?? Ale tu wydziela się jeden mol wody i jeden mol anhydrytu... Czyli za mało wody na gips krystaliczny(CaSO₄*2H₂O) i za dużo na gips palony((CaSO₄)₂*H₂O).

I jak to zapisać? Zostawić :CaCO₃+H₂SO₄-->CaSO₄+H₂O+CO₂. Czy też może zapisać: CaCO₃+H₂SO₄-->CaSO₄*H₂O+CO₂. Czy trzeba tu coś pokombinować?? Proszę o radę...
__________________________________________________________
Nie ma dużo pkt, ale jak ktoś to wie, to nie poświęci wiele czasu. A jak nie wie-niech się nie wypowiada-nie opłaca się ryzykować ostrzeżenia dla 3pkt... Oczywiście najlepszej odpowiedzi przydzielam status najlepszego rozwiązania. Najlepszej, nie najszybszej... Aczkolwiek macie tylko 3 dni:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T17:59:53+01:00
CaCO3 ------to jest główny składnik

CaCO3 + H2SO4 ----> CaSO4 + H2CO3
masz racje H2CO3 jest nietrwały i sie rozpadnie.....H2CO3 => H2O + CO2

Albo możesz w 1 równaniu
CaCO3 + H2SO4 ----> CaSO4 + H2O + CO2
1 5 1