Proszę odpowiadać na pytania krótko max 2-3 zdania na poziomie klasy 3 gimnazjum

1.Jak rozmagnesować magnes?
2.Jakie materiały nadają się do wytwarzania silnych magnesów
3.Co to są paramagnetyki i jak działają na pole magnetyczne
4.Skąd wiemy że pole magnetyczne Ziemi uległo przebiegunwaniu
5.Jaki związek mają plamy na Słońcu z jego magnetyzmem
6.Co to są diamagnetyki i jak działają na pole magnetyczne
7.Gdzie działają siły magnetyczne

Pozdro

2

Odpowiedzi

2009-12-31T18:04:17+01:00
1. W zależności od magnesu:
-jezeli jest to elektromagnes to odłączamy prąd po kłopocie
-jezeli chodzi o magnes staly np. jakis sztabkowy to ogrzewamy do dużej temperatury.
3.Paramagnetyki, ciała, których właściwości magnetyczne zdominowane są przez zjawisko paramagnetyzmu. Paramagnetykami są przykładowo: tlen cząsteczkowy, lit, sód, potas, wapń, glin itd.
6. Diamagnetyki – substancje wykazujące zjawisko diamagnetyzmu. Diamagnetyki są to gazy, ciecze oraz ciała stałe złożone z atomów (cząsteczek) nie mających stałego momentu magnetycznego (spin całkowity równa się zeru).

Wiem, że nie wszystko, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę pomogłem. :)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T18:16:37+01:00
1
-jezeli jest to elektromagnes to odłączamy prąd po kłopocie
-jezeli chodzi o magnes staly np. jakis sztabkowy to ogrzewamy do dużej temperatury... a w zasadzie to można to zrobić stosunkowo szybko

7sily magnetyczny działaja nazewnacz i w sdodku magesu plus i minus sie odpycha
odp 2
Znane są magnesy trwałe, otrzymywane
przez sprasowanie rozdrobnionego matęriału
ewentualnie z dodatkiem środka wią¬
żącego, np. żywicy naturalnej lub sztucz¬
nej. Proponowano również odlewać rozto¬
pione środki wiążące, zmieszane z roz¬
drobnionym materiałem magnetycznym. W
przypadkiaich niestosowania środka wiążą¬
cego rozdrobniony materiał prasuje się w
tulejkach z materiału nie magnetycznego.
1 1 1