Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T19:11:00+01:00
W każdym z przypadków układamy proporcje i korzystamy z ich własności - iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów środkowych
/ - oznacza kreskę ulamkową
3.
60/45 = 90/a
60a = 45*90 /:60
a = 4050/60
a = 67,5

(45+f) / 40 = (45+20+f) / 50
50(45+f) = 40(65+f)
2250 + 50f = 2600 + 40f
10f = 350 /:10
f = 35

4.
a = /CB/
b = /CD/
5/3 = 12/a
5a = 36 /:5
a = 7,2

x = √(5² - 3²) = √16 = 4

5/4 = 12/b
5b = 48 /:5
b = 9,6

O = 2(a+b)
O = 2(7,2+9,6) = 2*16,8 = 33,6

8.
a)
x - krótsza podstawa trapezu
2/x = (2+3+2) / 6
7x = 12 /:7
x = 12/7

y - dłuższa podstawa trapezu
(2+3)/y = 7/6
7y = 30 /:7
y = 30/7

P = ½*2(12/7 + 30/70 = 42/7 = 6

b)
(3,6+h) / 2,5 = 3,6/1,5
1,5(3,6 + h) = 2,5 * 3,6
5,4 + 1,5h = 9
1,5h = 3,6 /:1,5
h = 2,4

3,6/x = (3,6+h)/5,5
3,6/x = (3,6+2,4)/5,5
3,6/x = 6/5,5
6x = 3,6 * 5,5
6x = 19,8 /:6
x = 3,3

a = x + 1,5 = 3,3 + 1,5 = 4,8
b = 2,5

P = ½*2,4(4,8 + 2,5) = 1,2 * 7,3 = 8,76

c)
b = 6
a - krótsza podstawa
7/a = 10/6
10a = 42 /:10
a = 4,2

h² = 3² - (6 - 4,2)² = 9 - 3,24 = 5,76
h = √5,76
h = 2,4

P = ½*2,4(6 + 4,2) = 1,2 * 10,2 = 12,24

2009-12-31T19:17:03+01:00
Zad.3
4/(2+1)=x/2
4/3=x/2
4*2=3*x
3x=8 /:3
x=8/3

y/2=(z+y)/(2+1)
y/2=(z+y)/3
3y=2(z+y)
3y=2y+2z
3y-2y=2z
y=2z