Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-16T16:38:29+02:00
Gołoborza powstają w wyniku wietrzenia fizycznego: zmiany temp. a zwłaszcza zamarzanie wody w szczelinach skalnych.
Twardzielce powstają w wyniku różnic odporności skał na procesy niszczące.
Zwitki błotne powstają w wysychającej kałuży.
33 4 33
2009-09-16T16:49:16+02:00
Gołoborza- powstają w wyniku wietrzenia. Proces ten zachodzi w chłodnym klimacie. Głównym czynnikiem powstania gołoborzy są procesy mrozowe (zmiany temperatury - zamarzanie i rozmarzanie podłoża) powodujące rozpad blokowy skał.

Zwitki błotne - powstałe z wysychającej kałuży, zachowane w stanie kopalnym dzięki szybkiemu przysypaniu suchym piaskiem. (wydmy)

Twardzielec (Ostaniec) – wzniesienie powstałe w wyniku procesów wietrzenia i erozji. Twardzielce występują jako wyizolowane formy terenu, często o stromych, skalistych stokach, stanowiące pozostałość większego masywu skalnego.
37 3 37