Podczas trzydniowej pieszej wycieczki uczniowie przeszli 39km. Drudiego dnia pokonali dwa razy dłuższą trasę niz pierwszego dnia a trzeciego o 5km mniej niz pierwszego Ile kilometrów przebyli pierwszego dnia? Obliczenia sa mi potrzebne prosze

3

Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2009-12-31T23:42:24+01:00
1 dzień: x
2 dzień: y = 2x (bo, drugiego dnia pokonali dwa razy dłuższą trasę niż pierwszego dnia)
3 dzień: z = x - 5 (bo, trzeciego o 5km mniej niż pierwszego)
Podczas trzydniowej pieszej wycieczki uczniowie przeszli 39 km, czyli
x + y + z = 39
x + 2x + x - 5 = 39
x + 2x + x = 39 + 5
4x = 44 /:4
x = 11
Odp. Uczniowie pierwszego dnia przeszli 11 km.
2010-01-01T02:38:26+01:00
Podczas trzydniowej pieszej wycieczki uczniowie przeszli 39km. Drudiego dnia pokonali dwa razy dłuższą trasę niz pierwszego dnia a trzeciego o 5km mniej niz pierwszego Ile kilometrów przebyli pierwszego dnia? Obliczenia sa mi potrzebne prosze

x - I dzień
2x -IIdzień
x-5 -IIIdzień
razem: 39

x+2x+x-5=39
4x-5=39
4x=39+5
4x=44
x=11
pierwszego dnia przebyli 11km
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T04:39:25+01:00
Podczas trzydniowej pieszej wycieczki uczniowie przeszli 39km. Drudiego dnia pokonali dwa razy dłuższą trasę niz pierwszego dnia a trzeciego o 5km mniej niz pierwszego Ile kilometrów przebyli pierwszego dnia? Obliczenia sa mi potrzebne prosze

x - ilość km jaka przeszli I dnia
2x - ilość km jaką przeszli II dnia
x-5 - ilość km jaka przeszli III dnia
39 km - iliść km jaka przeszli przez 3 dni

x = ?

x + 2x + x -5 = 39

4x = 39 +5
4x = 44
x = 44 : 4
x = 11 km

Pierwszego dnia przeszli 11 km
Drugiego dnia przeszli 2*x = 2*11km = 22 km
Trzeciego dnia przeszli x-5 = 11 -5 km = 6 km
1 4 1