Witam. :)
Pomóżcie mi proszę. ;d
Mam napisać opis obrazu Pitera Bruegla "Walka karnawału z postem". I musi ten opis być zgodny z kryteriami takimi jak :

-zgodność pracy z tematem(opowiadanie nie możne dominować nad opisem)
-krotka informacja o dziele i jego twórcy
-określenie tematu obrazu ( pejzaż,scenka rodzajowa itd.)
-wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na pierwszym planie obrazu
-wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na drugim planie obrazu
-opis tła obrazu
-określenie nastroju
-określenie cech charakterystycznych dla poszczególnych elementów np. ich kształt wielkość kolor (nie wystarcza pojedyncze stwierdzenie ani wskazanie tylko jednej cechy dla rożnych elementów )
-stosowanie słownictwa określającego stosunki przestrzenne np. na pierwszym planie obok z prawej strony poniżej u dołu ( co najmniej 4 przykłady )
-sformułowanie własnych wrażeń lub refleksji
-trójdzielność wypowiedzi
-spójność
-poprawność językowa
-funkcjonalność stylu
-poprawność ortograficzna
-poprawnosc interpunkcyjna

i jak byście mi to pisali to wiadomością prywatna. bo nie chce żeby ktoś z mojej klasy tez z tego korzystał. ;d aaa...i żeby to nie było z internetu. bo ja w necie wszystko znajdę.


a)komu w drogę temu czas
b)czym skorupa za młodu nasiąknie tym na starość traci
c)czego oczy nie widza temu sercu nie zal.
w tym zadaniu zależy mi tylko na wykresach i wypowiedzeniach składowych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T20:53:15+01:00
"Walka karnawału z postem" czy też "Wojna postu z karnawałem" to obraz namalowany w 1559 r przez Pietera Bruegela Starszego (niderlandzkiego malarza). Obraz ten ukazuje zamieszki między miekszkańcami miasta. Ważnym aspektem jest uosobienie postu i karnawału. Bruegel w dość specyficzny sposób różnicuje mieszkańców miasna na postników i świętujących karnawał mianowicie rozróznia ich ubioem. Postnicy na obrazie jawią się jako ubrani na szaro i brązowo dostojni okryci płaszczami i kapeluszami spokojni mieszkańcy miasteczka. Świętujący karnawał obywatele są niemal przeciwieństwem postników, kolorowo ubrani, uchwyceni w trakcie zabaw i psot weseli i radośni. Na pierwszym planie można zauważyć można podział na stronę prawą-postną i lewą-karnawałową oraz przypominającą bitwę na kopie walkę między spersonifikowanym szczupłym postem i otyłą personifikacją karnawału. Nie sposób nie zauważyć religijnego kontekstu obrazu który śmiało ukazuje konfikt między Reformatorami a Kościołem Katolickim, jest on więc panoramą sytuacji społecznej w okresie reformacji.
Obraz ożywia bogata gama kolorów "karnawału" zdominowana ciemnymi "postnymi" barwy ziemi. Dzieło Bruegela jest wysoce symboliczne niemal każdy element czy bohater ma swoje odzwierciedlenie w realnym świecie.
Co ciekawe autor nie potępia ostatecznie żadnej ze stron konfliktu, wytyka jedynie ich błedy zostawiając widzowi miejsce na samodzielną krytykę.
8 3 8