Dopasować ;]
1.czynniki przyrodnicze i 2. czynniki pozaprzyrodnicze
a)siła robocza
b)ukształtowanie terenu
c)infrastruktura komunikacyjna
d)kapitał(pieniądze)
e)warunki klimatyczne
f)rynek zbytu produktów
g)złoża surowców mineralnych
h)czynniki społeczno-polityczne
i)zasoby wody
połącz z najważniejszym czynnikiem wpływającym na jego lokalizację
1.fabryka samochodów
2.piekarnia
3.elektrownia cieplna
4.huta szkła
5.cukrownia
a)osiedle mieszkaniowe
b)uprawy buraków cukrowych
c)złoża piasku kwarcowego
d)aglomeracja
e)kopalnia wegla brunatnego
Najlepsze miejsce dla elektrowni wodnej znajduje sie w punkcie..........., ponieważ..........................................................................
Najlepsze miejsce dla traktaku znajduje sie w punkcie.....,ponieważ....................................................

2

Odpowiedzi

2009-12-31T20:57:48+01:00
Tyle wiem:p

1.czynniki przyrodnicze
b)ukształtowanie terenu
e)warunki klimatyczne
g)złoża surowców mineralnych
i)zasoby wody
2. czynniki pozaprzyrodnicze
a)siła robocza
c)infrastruktura komunikacyjna
d)kapitał(pieniądze)
f)rynek zbytu produktów
h)czynniki społeczno-polityczne1.fabryka samochodów-a)osiedle mieszkaniowe
2.piekarnia
3.elektrownia cieplna
4.huta szkła
5.cukrownia-b)uprawy buraków cukrowych
1 1 1
2010-01-01T00:58:08+01:00
1.czynniki przyrodnicze;
b)ukształtowanie terenu
e)warunki klimatyczne
g)złoża surowców mineralnych
i)zasoby wody

2. czynniki pozaprzyrodnicze;
a)siła robocza
c)infrastruktura komunikacyjna
d)kapitał(pieniądze)
f)rynek zbytu produktów
h)czynniki społeczno-polityczne
Drugiego nie umiem ale mysle że pomogłam:)
1 3 1