Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T21:25:21+01:00
Więc tak:
jakaś liczba podzielona przez 8 daje reszty 5... są to kolejno 5,13,21...

różnica (r) jest więc 8, oraz a₁=5
tak więc an=a1+(n-1)r, czyli:
a51=a₁+50r
a51=5+400
a51=405
2 5 2
2010-01-01T00:47:36+01:00
Wyrazami ciągu arytmetycznego są liczby naturalne, które przy dzieleniu przez 8 dają resztę 5. Wyraz pierwszy jest mniejszy od 8. Oblicz a51.

5,13,21,29 itd
a1=5
r=8
a51=a1+50r
a51=5+50*8
a51=405
1 5 1