Mama wlała do butelki 1,2litra 10-procentowego roztworu kwasu octowego, a potem dodała jeszcze 0,8litra czystej wody. Ile procentowy roztwór kwasu octowego w rezultacie otrzymała?
Prosze podać też w jaki sposob został obliczony wynik(obliczenia krok po kroku).

2

Odpowiedzi

2010-01-01T02:26:59+01:00
Mama wlała do butelki 1,2litra 10-procentowego roztworu kwasu octowego, a potem dodała jeszcze 0,8litra czystej wody. Ile procentowy roztwór kwasu octowego w rezultacie otrzymała?
Prosze podać też w jaki sposob został obliczony wynik(obliczenia krok po kroku).

10%z1,2l=0,12l - masa substancji
1,2+0,8=2l- masa roztworu

Cp=Ms*100%/Mr
Cp=0,12l *100%%/2l
Cp=12/2%
Cp=6%
Otrzymano 6% roztwór
2010-01-01T07:32:52+01:00
Wyjściowy 10% roztwór rozcieńczono dodając 1,2 litra wody. Masa otrzymanego roztworu mr₂ wynosiła 2 litry, natomiast ilość rozpuszczonej substancji nie zmieniła się:

Cp₁= ms₁ * 100% / mr₁ → ms₁ = Cp₁ * mr₁ /100% → ms₁ = 10% * 1,2 l / 100% = 0,12 l
ms₁ = 0,12l - masa substancji
mr₂ = 1,2l + 0,8l = 2l - masa rozpuszczalnika


Cp = ms * 100% / mr
Cp = 0,12l *100% / 2l
Cp = 12 l/% / 2l
Cp = 6%
Odp. Otrzymano 6% roztwór