Odpowiedzi

2009-12-31T22:48:28+01:00
-W rejonach zagrożonych trzęsieniami ziemi istotną rolę odgrywa zagospodarowanie
przestrzenne oraz określenie warunków technicznych dla obiektów zlokalizowanych w
tych strefach. Ogranicza się tam stawianie budowli, które mogłyby wywołać poważne
wtórne skutki zagrożenia (zakłady chemiczne, elektrownie atomowe itp.).
-przedsięwzięcia techniczne lub wcześniejszym oznakowaniu czy blokowaniu ewentualnych
dróg spływu lawy.
-- stosowanie odpowiednio wzmocnionych dachów i wytrzymałych na temperaturę
- używanie filtrów chroniących drogi oddechowe
- Badania wulkanów, prowadzone w celu prognozowania erupcji, ich siły i przebiegu
bejmują m.in. monitoring sejsmiczny, akustyczny, termiczny i geochemiczny .
- monitoring satelitarny wybuchów wulkanów, a także komputerowe modelowanie procesów
wulkanicznych, oparte na danych uzyskanych zarówno w wyniku monitoringu, jak też prac
eksperymentalnych.
- szczegółowe plany ewakuacyjne

-Niekiedy buduje się również zapory i kanały, które mają ukierunkować przemieszczanie
się produktów erupcji.
1 5 1
2009-12-31T23:45:32+01:00
Tutaj masz to samo pytanie i odpowiedź do niego :
http://zadane.pl/zadanie/271701

Pozdrawiam :)