Uzupełnij

Również po innych czasownikach np.besuchen,mogen,fotografieren,finden
rzeczowniki występują w ....................przypadku
Rodzajnik określony oraz zaimki dzierżawcze przybierają w bierniku następujące formy
w rodzaju meskim,..................,....................,...................
w rodzaju żeńskim,..................,.....................,...................
w rodzaju nijakim .....................,............................,dein
w liczbie mnogiej,..........................,...................,...................,

Zmiana formy rodzajnika i zaimka dzierżawczegonastępuje wię tylko w rodzaju...................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T17:09:15+01:00
Również po innych czasownikach np.besuchen,mogen,fotografieren,finden
rzeczowniki występują w ....Bierniku(4).... przypadku
Rodzajnik określony oraz zaimki dzierżawcze przybierają w bierniku następujące formy
w rodzaju meskim,....den..,....meinen...,....deinen.....
w rodzaju żeńskim,...die.,...miene...,.deine..
w rodzaju nijakim ..das..,.mein...,dein
w liczbie mnogiej,.die...,....meine....,...deine.....,

Zmiana formy rodzajnika i zaimka dzierżawczegonastępuje wię tylko w rodzaju.....męskim.....
2010-01-01T23:02:42+01:00
Np.besuchen,mogen,fotografieren,finden
rzeczowniki występują w IV przypadku
Rodzajnik określony oraz zaimki dzierżawcze przybierają w bierniku następujące formy
w rodzaju meskim meinen deinen den
w rodzaju żeńskim meine deine die
w rodzaju nijakim das mein dein
w liczbie mnogiej die

Zmiana formy rodzajnika i zaimka dzierżawczegonastępuje wię tylko w rodzaju męskim