Odpowiedzi

2010-01-01T10:39:17+01:00
ZSRR i III Rzesza ustaliły sfery swoich wpływów w Europie (podział Polski między siebie
13 3 13
2010-01-01T11:16:49+01:00
Składał się z dwóch części. W jawnym traktacie oba państwa zobowiązały się do powstrzymywania się od wzajemnych działań agresywnych, zachowania neutralności. Tajny, dodatkowy protokół podejmował kwestię "rozgraniczenia obustronnych stref interesów w Europie Wschodniej".
17 4 17