Mój Plan na polepszenie sytuacji gospodarczej (ekonomicznej, kulturowej... itp.) w Polsce w roku 2010 - coś na kształt mojego własnego Planu Balcerowicza.
przykładowe zagadnienia: bezrobocie, emigracja, rolnictwo, służba zdrowia, oświata. Referat na około 2-3 strony A4.

1

Odpowiedzi

2010-01-01T15:07:22+01:00
Obecna sytuacja gospodarcza Polski jest, wbrew zapewnieniom rządu, nie najlepsza.Bez względu na zapewnienia rządzących o dobrych wynikach na tle innych państw europejskich i określeniu Polski jako 6 gospodarki Europy należy wprowadzić szereg zmian warunkujących rzeczywisty jej rozwój.
Jednym z największych problemów gospodarki jest bezrobocie. Szokującym jest,że prawie 1/4 studentów nie może znaleźć zajęcia odpowiadającego ich kwalifikacjom. Wiele rodzin żyje poniżej jakichkolwiek standardów właśnie z powodu niemożności znalezienia zatrudnienia. W związku z powyższymi zjawiskami proponuję utworzenie nowych miejsc pracy przez inwestycje rządowe w rozbudowę fabryk i dużych przedsiębiorstw oraz dopłaty dla osób postanawiających założyć własną działalność gospodarczą w kwotach min.15 000 zł.
Należy także zmienić typ rolnictwa z intensywnego na ekstensywne, spopularyzować małe gospodarstwa i podjąć się zmechanizowania sposobu upraw wprowadzając udogodnienia podatkowe dla rolników zainteresowanych rozwojem.
Proponuję zaniechanie oszczędzania kosztem oświaty i służby zdrowia oraz wprowadzenie podwyżek płac dla pracujących w tych zawodach. Oszczędności na te cele proponuję szukać w sektorze usług publicznych i urzędniczych.