Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T13:32:45+01:00
2x² - 3² = (x -3)² - (x +3)²
2x² - 9 = x² -6x +9 -( x²+ 6x +9)
2x² - 9 = -12x
2x² + 12x -9 = 0
Δ = 12² -4*2*(-9) = 144 + 72 = 216 = 36*6
√Δ =6*√6
x1 = [-12- 6*√6]/4
x2 = [-12 +6√6]/4
3 2 3
2010-01-01T13:42:47+01:00
Jeżeli podwojony kwadrat pewnej liczby pomniejszymy o kwadrat liczby 3, to otrzymamy różnicę kwadratu tej liczby pomniejszonej o 3 i kwadratu sumy tej liczby i liczby 3. Jaka to liczba?
x- pewna liczba
2*x²-3²=(x-3)²-(x+3)²

2x²-9=x²-6x+9-(x²+6x+9)
2x²-9=x²-6x+9-x²-6x-9
2x²-9=-6x-6x
2x²+12x-9=0
Δ=144+72=216
√Δ=√216=6√6

x₁=(-12-6√6)/4=-3 -1,5√6
x₂=-3+ 1,5√6
1 5 1