Odpowiedzi

2010-01-01T13:57:26+01:00
Zgromadzenie ludowe w Atenach to zgromadzenie wszystkich obywateli, którzy ukończyli dwudziesty rok życia. Pełniło główną rolę w procesie rządzenia państwem.Zgromadzenie w Atenach nazywano ekklesia (łacińskie ecclesia - zgromadzenie wiernych, czyli kościół) lub po prostu demos, czyli lud. Oczywiście tylko część uprawnionych mogła brać udział w posiedzeniach owego organu władzy. W drugiej połowie V wieku p.n.e. większa część obywateli mieszkała we wsiach i miasteczkach Attyki.

Republika Rzymska- lud wybierał ją poprzez skomplikowany system zgromadzeń ludowych - zebrań całego ludu. Te różnego rodzaju zgromadzenia to: komicja trybusow, komicja centurialne , komicja kurialne i concilium plebis.
2 3 2