Odpowiedzi

2010-01-01T12:44:26+01:00
Polska utraciła niepodległość z wilelu przyczyn. Jedna z nich sięga czasów dynastii Jagiellonów. Chodzi o przywileje szlacheckie. Były one szczególnie szkodliwe dla państwa, gdzyż osłabiały władzę, pozycję króla. Doprowadziło to do tego, że krół nie mógł sam ustanowić praw, ustaw. Było to mozliwe tylko za zgodą szlachty, która cieszyła się w Polsce "złotą wolnością". Przywileje uniemozliwiły przeprowadzenie reform królowi stanisławowi Poniatowskiemu co było przyczyną upadku Polski. Druga ważna przyczyna to wzrost państw ościennych. Rosja, Prusy, Austro-węgry stały się mocarstwami, wobec których słaba Polska nie miała żadnych szans. Traktat trzech czarnych orłów , króry zawarły państwa ościenne mówił o "kontrolowaniu" Polski. Umozliwaiły to z kolei liberum veto.
132 4 132