Prosze o zrobienie zadan oraz o działania,wzory i wypisanie danych i szukanych.
Zad.1
Wyznacz, jaki ładunek elektryczny przepłynie przez włókno żarówki w czasie 2h, jezeli natężenie pradu płynącego przez żarówke wynosi 0,5 A.
Zad.2
W obwodzie płynie prąd o nateżeniu 50mA i w czasie t przez przekrój przewodnika przepływa ładunek 4C. Oblicz czas przepływu prądu.
Zad.3
Podaj, jaki ładunek przepływa w czasie t=1min przez żaróweczke przystosowaną do napiecia 4,5V, jeżeli jej opór wynosi 15 Oma.
zad.4
W obwodzie płynie prąd o natężeniu I=0,4A. W obwodzie znajduje się żarówka. Wyznacz, jaki opór stawia żarówka świecąca, gdy napięcie do niej doprowadzone wynosi 120V.
Zad.5
Oblicz opór żelazka, przez które płynie prąd o natezeniu 2,3A, gdy doprowadzone napięcie wynosi 230V.
Zad.6
Oblicz napięcie doprowadzone do kuchenki elektrycznej o oporze R= 80 Oma, gdy natężenie płynącego prądu wynosi I=2 7/8 A.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T12:52:54+01:00
1.
dane
I=0,5A
t=2h=7200s
q=?
q=I*t=0,5A*7200s=3600As=3600C
2.
dane
I=50mA=0,05A
q=4C
t=?
q=I*t
t=q/I=4C/0,05A=80s
3.
dane
t=1min=60s
U=4,5V
R=15Ω
q=?
I=U/R=4,5V/15Ω=0,3A
q=I*t=0,3A*60s=18C
4.
dane
I=0,4A
U=120V
R=?
I=U/R
R=U/I=120V/0,4A=300Ω
5.
dane
I=2,3A
U=230V
R=?
R=U/I=230V/2,3V=100Ω
6.
dane
I=2i7/8 A=23/8 A
R=80Ω
I=U/R
U=I*R=(23/8)*80=230V
3 3 3