1.Szkółka hodowli drzew ma kształt prostokąta o szerokości 84m. Powierzchnia szkółki wynosi 9240m2. Ile metrów bieżących siatki potrzeba na jej ogrodzenie ?
A.194 B.220 C.336 D.338

2.Wzdłuż drogi o szerokości 9m leżą dwie kwadratowe działki. Różnica pól tych działek wynosi tyle ile pole 100 metrowego odcinka drogi z którą obie sąsiadują. Jakie są wymiary tych działek?
A.65mx65m, 45mx45m B.40mx40m, 60mx60m C.50mx50m,40mx40m
D.55mx55m, 35mx35m

3.Archeolodzy prowadzili wykopaliska na obszarze 15 arów. Teren w kształcie prostokąta ogrodzili siatką o długości 160m. Jakie były wymiary tego obszaru?
A.20mx60m B.30mx50m C.10mx70m D.25mx55m

4.O ile zwiększy się ople koła, gdy jego promień zwiększymy o 20%?
A. o 20% B. o 44% C. o 40% D. o 4%

5.Na prostokącie o bokach długości 8cm i 6cm opisano okrąg. W okrąg ten wpisano kwadrat. Pole tego kwadratu jest równe (cm2)
A.24 B.48 C.50 D.100

6.Obwód prostokąta jest równy 6². Jeden z boków jest dwa razy dłuższy od drugiego. Pole tego prostokąta jest zatem równe:
A.18 B.36 C.72 D.90

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T14:05:50+01:00
1.Szkółka hodowli drzew ma kształt prostokąta o szerokości 84m. Powierzchnia szkółki wynosi 9240m2. Ile metrów bieżących siatki potrzeba na jej ogrodzenie ?
A.194 B.220 C.336 D.338

a=84m
P=9240 m²
b=?
P=ab
b=P/a
b=9240:84
b=110m
Obw=2(110+84)
Obw=2*194
Obw=388 m
Odp.D

2.Wzdłuż drogi o szerokości 9m leżą dwie kwadratowe działki. Różnica pól tych działek wynosi tyle ile pole 100 metrowego odcinka drogi z którą obie sąsiadują. Jakie są wymiary tych działek?
A.65mx65m, 45mx45m B.40mx40m, 60mx60m C.50mx50m,40mx40m
D.55mx55m, 35mx35m
a²-pole pierwszej działki
b²- pole mniejszej działki
a²-b²=100*9
(a-b)(a+b)=900
sprawdzam wyniki który mi pasuje:
A mam 20*110≠900
B mam 20*100≠900
C mam 10*90=900 TAM
Odp.C


3.Archeolodzy prowadzili wykopaliska na obszarze 15 arów. Teren w kształcie prostokąta ogrodzili siatką o długości 160m. Jakie były wymiary tego obszaru?
A.20mx60m B.30mx50m C.10mx70m D.25mx55m

P=15a=1500m²
2a+2b=160→a+b=80
a*b=1500
Łatwiej sprawdzać wyniki niż liczyć układ równań:
zauważ,że 20*60≠1500
10*70≠1500
i 25*55≠1500
czyli tylko 30*50=1500
odp.B

4.O ile zwiększy się ople koła, gdy jego promień zwiększymy o 20%?
A. o 20% B. o 44% C. o 40% D. o 4%
r-prpmień
P=Πr²
zwiekszamy promień: 120%r=1,2r
P zwiększonego=Π(1,2r)²=Π*1,44r²=144% P
czyli jest o 44% większy
odp.B

5.Na prostokącie o bokach długości 8cm i 6cm opisano okrąg. W okrąg ten wpisano kwadrat. Pole tego kwadratu jest równe (cm2)
A.24 B.48 C.50 D.100
liczę przekątną
8²+6²=x²
64+36=x²
x²=100
x=10 cm
przekątna kwadratu też ma 10 cm
P=1/2 * iloczyn przekątnych
P=1/2 * x²
P=1/2 * 10²
P=1/2*100
P=50 cm²
Odp.C

6.Obwód prostokąta jest równy 6². Jeden z boków jest dwa razy dłuższy od drugiego. Pole tego prostokąta jest zatem równe:
A.18 B.36 C.72 D.90
Obw=6²=36
boki: x,2x
2(x+2x)=36
6x=36
x=6
2x=12

P=6*12
P=72
odp.C
2010-01-01T14:06:00+01:00
1.Szkółka hodowli drzew ma kształt prostokąta o szerokości 84m. Powierzchnia szkółki wynosi 9240m2. Ile metrów bieżących siatki potrzeba na jej ogrodzenie ?
A.194 B.220 C.336 D.338

9240m²:84m=110m
2(84+110)=2*194=388m

odp.: D2.Wzdłuż drogi o szerokości 9m leżą dwie kwadratowe działki. Różnica pól tych działek wynosi tyle ile pole 100 metrowego odcinka drogi z którą obie sąsiadują. Jakie są wymiary tych działek?
A.65mx65m, 45mx45m
B.40mx40m, 60mx60m
C.50mx50m,40mx40m
D.55mx55m, 35mx35m

różnica pól wynosi 900m²

A. (65*65)-(45*45)=4225-2025=2200 - nie
B. (60*60)-(40*40)=3600-1600=2000 - nie
C. (50*50)-(40*40)=2500-1600=900 - tak
D. (55*55)-(35*35)=3025-1225=1800 - nie

Odp.: C3.Archeolodzy prowadzili wykopaliska na obszarze 15 arów. Teren w kształcie prostokąta ogrodzili siatką o długości 160m. Jakie były wymiary tego obszaru?
A.20mx60m B.30mx50m C.10mx70m D.25mx55m

15a=1500m²
A. 20m*60m=1200m² - nie
B. 30m*50m=1500m² - tak
C. 10m*70m=700m² - nie
D. 25m*55m=1375m² - nie

Odp.:B4.O ile zwiększy się ople koła, gdy jego promień zwiększymy o 20%?
A. o 20% B. o 44% C. o 40% D. o 4%

początkowo pole:
πr²
pole później:
π(1,2r)²=1,44πr²

1,44πr²-πr²=0,44

0,44*100%=44%

odp.: B6.Obwód prostokąta jest równy 6². Jeden z boków jest dwa razy dłuższy od drugiego. Pole tego prostokąta jest zatem równe:
A.18 B.36 C.72 D.90

obwód=36
36:2=18
2x+x=18
3x=18 |:3
x=6

I 6
II 12

pole=72

odp.: C
2010-01-01T16:37:12+01:00
1.
a=84m
P=9240 m²
P=a*b
9240=84b
b=9240:84
b=110m
Ob=2*110+2*84
Ob=388 m
zatem D

2.
P=100*9-pole 100 metrowego odcinka drogi
a²-pole Idziałki
b²- pole IIdziałki
a²-b²=100*9
(a-b)(a+b)=900
kolejno podstawiam
A 65-45=20
65+45=110
20*110≠900
B 60-40=20
60+40=100
20*100≠900
C 50-40=10
50+40=90
10*90=900 czyli C


3.
Ob=2a+2b
P=a*b
P=15a=1500m²
mamy uklad
2a+2b=160/:2
a*b=1500

a+b=80
a*b=1500
pod uklad podstawie i sprawdzxe
A.
20*60≠1500
B.
zatem B

4.
r-promień
P=πr²
powiekszony promie 120%r=1,2r
P₁=π(1,2r)²=π*1,44r²=144% P
czyli jest o 44% większy zatemB

5.
d-przekatna
8²+6²=d²
64+36=d²
d²=100
d=10 cm
P=1/2 * d²
P=1/2 * 10²
P=1/2*100
P=50 cm² zatemC

6
Ob=6²=36
Ob=2a+2b
2a+4a=36
6a=36
a=6
2a=12
a=6
P=6*12
P=72zatem C