Odpowiedzi

2010-01-01T13:38:25+01:00
Ogólnie akceptowana jest prawda, że Jezus naprawdę był człowiekiem, który chodził po ziemi Izraela prawie 2000 lat temu. Debata zaczyna się, kiedy jest poruszana kwestia tożsamości Jezusa. Prawie każda większa religia naucza, że Jezus był prorokiem lub dobrym nauczycielem, pobożnym człowiekiem. Problem polega na tym, że Biblia naucza, iż Jezus był kimś nieskończenie większym niż prorok, dobry nauczyciel czy pobożny człowiek.Swoją śmiercia Zbawił on ludzi .
1 1 1
  • Użytkownik Zadane
2010-01-01T13:38:46+01:00
Jezus jest synem Boga i zbawicielem świata
1 1 1
2010-01-01T13:40:00+01:00
Według zapisów w Ewangeliach Jezus nauczał w Galilei i Judei w rzymskiej Palestynie, został skazany na śmierć przez ukrzyżowanie w Jerozolimie zgodnie z wyrokiem rzymskiego namiestnika (gr. hegemon) Poncjusza Piłata, a trzeciego dnia po śmierci zmartwychwstał, co stanowi o sednie doktryny chrześcijaństwa.

Według pism wczesnochrześcijańskich nauka Jezusa została rozpowszechniona przez uczniów nazywanych Apostołami.Jest zbawicielem świata
1 2 1