Odpowiedzi

2010-01-01T14:19:52+01:00
Druga prędkość kosmiczna to prędkość, jaką należy nadać obiektowi, aby opuścił na zawsze dane ciało niebieskie poruszając się dalej ruchem swobodnym, czyli jest to prędkość, jaką trzeba nadać obiektowi na powierzchni tego ciała niebieskiego, aby tor jego ruchu stał się parabolą lub hiperbolą. Obliczamy ją porównując energię obiektu znajdującego się na powierzchni oraz w nieskończoności. Energia w nieskończoności równa jest 0 (zarówno kinetyczna, jak i potencjalna pola grawitacyjnego), zatem na powierzchni sumaryczna energia też musi się równać 0.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T14:21:35+01:00
Druga prędkośc kosmiczna- zwana jest prędkością ucieczki.
Nadaje ona małym przedmiotom przy powierzchni ciała centralnego i może oddalic się od tego ciała do nieskończoności. wzór jest taki:

V=11,19 km x S-1.