Odpowiedzi

2010-01-01T14:23:36+01:00
Masa siarki - 32u
masa cząsteczki tlenu (O₂) - 32 u

Sprawdzamy ile tlenu wzięło udział w reakcji:

64-32=32 [g]

W reakcji wziął udział 1 mol tlenu, w wyniku czego powstał 1 mol tlenku siarki (IV)

Zapisujemy reakcję:

S +O₂->SO₂

Z prawa Avogarda wynika, że 1 mol każdego gazu w warunkach normalnych zajmuje 22,4 dm³

Zatem korzystamy ze wzoru na objętość:

V=m/ϱ
V=32:1,43
V=22,37...

Odp. W reakcji przereagowało 32 g tlenu, który zajmował objętość około 22,4 dm³.
2010-01-01T14:25:38+01:00
64g - 32g = 32g tlenu
32g tlenu przereagowało z siarką.

Dane: m=32g
d = 1,43 g/m3
Szukane: V =?
Wzór: V = m/d
32g:1,43g/m3∞22,4m3
Tlen zajmował objętość około 22,4m3.