Trzeba przetłumaczyć na Ploski: plissss...

When I finish school, I`d like to be an architect.
I think I could be good at this job because I am
good at Maths, and because I like drawing things and desing.
also,architects don`t have to speak a foreign language!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T14:11:15+01:00
Kiedy skończę szkołę, chcę być architektem.
Myślę, że byłbym dobry w tym zawodzie ponieważ jestem dobry z matematyki i dlatego, że lubię rysować rzeczy i projektować.
Ponad to architekci nie muszą mówić obcymi językami.
2010-01-01T14:12:06+01:00

When I finish school, I`d like to be an architect.
I think I could be good at this job because I am
good at Maths, and because I like drawing things and desing.
also,architects don`t have to speak a foreign language!

Kiedy skończę szkołę, chciałabym/chciałbym być architektem.
Myślę, że mogłabym/mógłbym być dobry/dobra w tej pracy, ponieważ jestem dobry/dobra w matematyce i lubię rysować rzeczy oraz projektować. Także architekci nie mówią w innych(obcych) językach.