1.Samochód o masie m = 1200 kg pod wpływem siły F zwięk¬szył prędkość od v0 = 10 m/s do pewnej wartości v. Przyspieszanie odbywało się na drodze s = 100 m w czasie t = 8 s. Oblicz pracę siły F
2.Dwie jednakowe kulki stalowe puszczono swobodnie: pierwszą z wysokości h, drugą H = nh. Jaki będzie stosunek czasów ruchu i prędkości końcowych obu kulek?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T14:27:19+01:00
S=1/2at^2
100=1/2a *64
a=3,125

a=f/m
f=am
f=3.125*1200
F=3750

w=f*s
w=3750*100
w=375000
3 2 3