Napisz list otwarty do mieszkańców twojej gminy, w której poruszysz sprawę trudności w funkcjonowaniu ludzi starszych w społeczeństwie. Scharakteryzuj ich obecną sytuację oraz wskaż trzy działania, które należałoby podjąć, aby ułatwić im życie. TYLKO POPROSZE O JAKIES INNE BO ODPOWIEDZI DO TEGO ZADANIA KAZDY MA TAKIE SAME.

1

Odpowiedzi

2010-01-01T19:09:39+01:00Chciała bym aby mieszkańcy gminy ....... zrobili coś dlainwalidów i osumb niewidomych a mianowicie:wiazd dla wuzków i poręcze, specjalne kasy w bankach itp., windy w blokach.

z powarzaniem
.............