Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T19:49:31+01:00
Jednym z problemów współczesnego świata - poza zapobieżeniem zagładzie w wyniku wybuchu powszechnej wojny termojądrowej - staje się zapewnienie ludzkości tzw. \" bezpieczeństwa ekologicznego \" . Przez dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego świata należy rozumieć świadome kształtowanie takich stosunków przyrodniczych i społecznych w obrębie biosfery naszej planety , które zachowałyby jej wewnętrzną równowagę w sposób gwarantujący zarazem właściwe warunki życiowe całej ludzkości i jej dalszy bezpieczny rozwój . Pojęcie bezpieczeństwa ekologicznego wskazuje przede wszystkim na rangę zagadnień potocznie zwanych ochroną środowiska . Zawiera ono określenie celu , jakim jest przezwyciężenie współczesnego kryzysu ekologicznego świata . Zakłada zarazem możliwość osiągnięcia tego celu , a więc przeciwstawia się szerzeniu i propagowaniu szkodliwego fatalistycznego poglądu i przekonania , że degradacja i skażenie środowiska są nieuniknionym skutkiem i nieodzowną ceną postępu gospodarczego i cywilizacyjnego . Posługując się terminem \" bezpieczeństwo ekologiczne \" ma się na myśli przede wszystkim ludzkość . Na plan pierwszy wysuwa się człowieka , sprawy jego bytu , zdrowia , zaspokojenia potrzeb materialnych i duchowych w sposób ciągły , a zarazem bezpieczny dla jego życia i zdrowia , zgodnie z dążeniem do życia w możliwie najlepszych , bezpiecznych warunkach jest zarazem jednym z podstawowych praw człowieka .
Człowiek i jego działalność wywiera ogromny wpływ na środowisko, na skale lokalną – w jego najbliższym otoczeniu, i na skale globalną – gdzie wpływ człowieka na środowisko jest już problemem światowym, międzynarodowym. Człowiek w wyniku postępu cywilizacyjnego, rosnącego przemysłu ciężkiego i innych gałęzi gospodarki ma coraz bardziej zgubny wpływ na otaczający nas świat.
4 4 4