Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T16:01:36+01:00
1. Rezultatem wojny była konfederacja targowicka i przedwczesny nakaz złożenia broni przez armię.

''[...] Targowicach-miasteczku na Ukrainie, Szczęski Potocki, Seweryn Rzewuski i Ksawery Braniecki na polecenie Katarzyny II ogłosili 14 maja 1792 roku związanie konfederacji"

[jej cel to:]
-obrona wiary katolickiej;
-Liberum Veto;
-wolna elekcja;


2. Najwyższym odznaczeniem wojskowym w Polsce jest "Order Virtuti Militari" ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dnia 22 czerwca 1792 dla uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami, w obronie Konstytucji 3 Maja.