Cenę pewnego samochodu w promocyjnej sprzedaży obniżono o 10%. Po miesiącu cena samochodu wzrosła o 15%. Po obu zmianach samochód kosztował 26 289 zł. Ile kosztował samochód przed promocją? O ile procent podwyższono w efekcie cenę początkową?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T15:59:34+01:00
26 289 - 115%
x - 100%

115x = 2628900
x = 22860
[tyle przed podwyżką]

22860 - 90%
x - 100%

90x = 2286000
x = 25400
[tyle kosztowało przed obniżką]

25400 - 100%
26289 - x%

25400x = 2628900
x = 103,5

103,5% - 100% = 3,5%

odp: w efekcie, podwyższono o 3,5%.
4 4 4
2010-01-01T16:06:24+01:00
Cenę pewnego samochodu w promocyjnej sprzedaży obniżono o 10%. Po miesiącu cena samochodu wzrosła o 15%. Po obu zmianach samochód kosztował 26 289 zł. Ile kosztował samochód przed promocją? O ile procent podwyższono w efekcie cenę początkową?

x-cena
0,9x- cena po obniżce
1,15*0,9x-cena po obu zmianach
26 289zł-cena po obu zmianach

1,15*0,9x=26 289zł
1,035x=26 289
x=26 289:1,035
x=25 400zł- koszt przed promocją
podwyżka 26 289-25 400=889zł
889/25 400 *100%=88900/25 400 %=889/254 %=3,5%
3 5 3
2010-01-01T16:11:24+01:00
X - cena samochodu przed obniżka
x - 0,1x = 0,9x - cwn apo obniżce 10%
0,9x + 0,9x*0,15x = 0,9x + 0,135x = 1,035x - cena samochodu po podwyżce o 15%
26 289 zł - cen asamochodu po obu zmianach

x = ?

1,035x = 26 289 zł
x = 26 289 zł : 1,035
x = 25400 zł
Przed promocja samochód kosztował 25.400 zł

25.400 zł- cena początkowa
26 289 zł - cen asamochodu po obu zmianach


26.289 zł - 25.400 zł = 889 zł

25.400 zł = 100%
889 zł = x%
x = (889 * 100%) : 25.400
x = 3,5%

Cenę poczatkowa podwyższono o 3,5 %
2 5 2