Odpowiedzi

2010-01-01T18:58:24+01:00
1 mięsień współdziałający z mięśniami płaskimi brzucha, przeponą i mięśniami krocza w wytwarzaniu tłoczni brzusznej
Funkcje mięśnia prostego:

* zgina tułów,
* obniża klatkę piersiową do miednicy (mięsień wydechowy),
* wzmacnia tłocznię brzuszną,
* obniża żebra,
* unosi miednicę
2.Mięsień skośny zewnętrzny (łac. musculus obliquus externus abdominis) - jeden z mięśni brzucha. Jego przyczepem początkowym jest powierzchnia zewnętrzna V – XII żebra, a przyczepami końcowymi
Funkcje:

* zgina kręgosłup i obraca tułów w stronę przeciwną,
* skurcz obustronny zgina kręgosłup do przodu i pociąga klatkę piersiową ku dołowi (mięsień wydechowy),
* jednostronny skurcz mięśnia skręca tułów i kręgosłup w stronę przeciwną,
* obraca tułów w stronę przeciwną,
* zgina i pochyla w bok,
* unosi miednicę
3.Mięsień skośny wewnętrzny brzucha (łac. musculus obliquus internus abdominis) - mięsień umiejscowiony pod mięśniem zewnętrznym brzucha, rozciągający się od kresy białej do grzebienia biodrowego i powięzi piersiowo-lędźwiowej
Funkcje:

* jednostronnie obraca i zgina tułów w tę samą stronę,
* obustronnie zgina tułów do przodu (mięsień wydechowy),
* współdziała ze skośnym zewnętrznym tej samej strony powodując boczne zgięcie tułowia
* obniża żebra,
* od dolnego brzegu mięśnia odczepia się wiązka włókien, która tworzy mięsień dźwigacz jądra
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T19:52:27+01:00
LALKA SZMACIANKA

1 mięsień współdziałający z mięśniami płaskimi brzucha, przeponą i mięśniami krocza w wytwarzaniu tłoczni brzusznej
Funkcje mięśnia prostego:

* zgina tułów,
* obniża klatkę piersiową do miednicy (mięsień wydechowy),
* wzmacnia tłocznię brzuszną,
* obniża żebra,
* unosi miednicę
2.Mięsień skośny zewnętrzny (łac. musculus obliquus externus abdominis) - jeden z mięśni brzucha. Jego przyczepem początkowym jest powierzchnia zewnętrzna V – XII żebra, a przyczepami końcowymi
Funkcje:

* zgina kręgosłup i obraca tułów w stronę przeciwną,
* skurcz obustronny zgina kręgosłup do przodu i pociąga klatkę piersiową ku dołowi (mięsień wydechowy),
* jednostronny skurcz mięśnia skręca tułów i kręgosłup w stronę przeciwną,
* obraca tułów w stronę przeciwną,
* zgina i pochyla w bok,
* unosi miednicę
3.Mięsień skośny wewnętrzny brzucha (łac. musculus obliquus internus abdominis) - mięsień umiejscowiony pod mięśniem zewnętrznym brzucha, rozciągający się od kresy białej do grzebienia biodrowego i powięzi piersiowo-lędźwiowej
Funkcje:

* jednostronnie obraca i zgina tułów w tę samą stronę,
* obustronnie zgina tułów do przodu (mięsień wydechowy),
* współdziała ze skośnym zewnętrznym tej samej strony powodując boczne zgięcie tułowia
* obniża żebra,
* od dolnego brzegu mięśnia odczepia się wiązka włókien, która tworzy mięsień dźwigacz jądra
2010-01-01T21:59:32+01:00
Mięsień prosty brzucha:
mięsień współdziałający z mięśniami płaskimi brzucha, przeponą i mięśniami krocza w wytwarzaniu tłoczni brzusznej.

zadania:
zgina tułów,
obniża klatkę piersiową do miednicy (mięsień wydechowy),
wzmacnia tłocznię brzuszną,
obniża żebra,
unosi miednicę


Mięsień skośny zewnętrzny brzucha:

Mięsień skośny zewnętrzny - jeden z mięśni brzucha. Jego przyczepem początkowym jest powierzchnia zewnętrzna V – XII żebra, a przyczepami końcowymi - grzebień biodrowy, więzadło pachwinowe i kresa biała. Jest unerwiony przez nerwy międzyżebrowe V-XII, nerw biodrowo-podbrzuszny i nerw biodrowo-pachwinowy.


Zadania:
zgina kręgosłup i obraca tułów w stronę przeciwną,
skurcz obustronny zgina kręgosłup do przodu i pociąga klatkę piersiową ku dołowi (mięsień wydechowy),
jednostronny skurcz mięśnia skręca tułów i kręgosłup w stronę przeciwną,
obraca tułów w stronę przeciwną,
zgina i pochyla w bok,
unosi miednicę

Mięsień skośny wewnętrzny brzucha:
mięsień umiejscowiony pod mięśniem zewnętrznym brzucha, rozciągający się od kresy białej do grzebienia biodrowego i powięzi piersiowo-lędźwiowej. Jego przyczepy końcowe to powięź lędźwiowo-biodrowa i grzebień kości biodrowej. Jest unerwiony przez nerwy międzyżebrowe V-XII, nerw biodrowo-podbrzuszny i nerw biodrowo-pachwinowy.

Funkcje:

Zadania:
jednostronnie obraca i zgina tułów w tę samą stronę,
obustronnie zgina tułów do przodu (mięsień wydechowy),
współdziała ze skośnym zewnętrznym tej samej strony powodując boczne zgięcie tułowia
obniża żebra,
od dolnego brzegu mięśnia odczepia się wiązka włókien, która tworzy mięsień dźwigacz jądra

Mam nadzieję, że pomogłam ;-)