Na podstawie bilansu elektronowego dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji utleniania redukcji:
PbO + C --> Pb + CO₂
K + H₂O --> KOH + H₂
Mg + HNO₃(stęż) --> Mg(NO₃)₂ + NO₂ + H₂O
Cu + HNO₃(rozc.) --> Cu(NO₃)₂ + NO + H₂O

PROSZE O PEŁNY BILANS ELEKTRONOWY

1

Odpowiedzi

2011-09-05T12:51:36+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

2PbO + C --> 2Pb + CO₂
Pb(+II) + 2e ---->Pb(0) I*2
C(0) - 4e ---->C(+IV) I*1

2K + 2H₂O --> 2KOH + H₂
K(0) - 1e ---->K(+I) I*2
2H(+I) + 2e ---->H₂(0) I*1

Mg + 4HNO₃(stęż) --> Mg(NO₃)₂ + 2NO₂ + 2H₂O
Mg(0) - 2e ---->Mg(+II) I*1
N(+V) + 1e ---->N(+IV) I*2

3Cu + 8HNO₃(rozc.) --> 3Cu(NO₃)₂ + 2NO + 4H₂O
Cu(0) - 2e ---->Cu(+II) I*3
N(+V) + 3e ---->N(+II) I*2

2 2 2