Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T17:28:22+01:00
1 MIĘSIEŃ PROSTY BRZUCHA-WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z MIĘŚNIAMI PŁASKIMI BRZUCHA PRZEPONĄ I MIĘŚNIAMI KROCZAW WYTWARZANIU TŁOCZNI BRZUSZNEJ.JEGO PRZYCZEPAMI POCZĄTKOWYMISĄ CHRZĄSTKI ŻEBER V-VII,WYROSTEK MIECZYSZKOWATY MOSTKA ORAZ WIĄZADŁO ŻEBROWO- MIECZYKOWE ZAŚ KOŃCOWYMI SPOJENIE ŁONOWE I GRZEBIEŃ ŁONOWY
FUNKCJE:
-ZGINA TUŁÓW
-OBNIŻA KLATKĘ PIERSIOWĄ DO MIEDNICY
-WZMACNIA TŁOCZNIĘ BRZUSZNĄ
-OBNIŻA ŻEBRA
-UNOSI MIEDNICĘ
2 MIĘSIEŃ SKOŚNY ZEWNĘTRZNY BRZUCHA -JEGO PRZTCZEPEM POCZĄTKOWYM JEST POWIESZCHNIA ZEWNĘTRZNA V -XII ŻEBRA, A PRZYCZEPAMI KOŃCOWYMI- GRZEBIEŃ BIODROWY,WIĄZADŁOPACHWINOWEI KRESA BIAŁA .JEST UNERWIONY PRZEZ NERWY MIĘDZY ŻEBROWE V-XII,NERWBIODROWO PODBRZUSZNY I NERW BIODROWO-PACHWINOWY
FUNKCJE:
-ZGINA KRĘGOSŁUP I OBRACA TUŁÓW W PRZECIWNĄ STRNĘ
-SKURCZ ODUSTRONNY ZGINA KRĘGOSŁUP DO PRZODU I POCIĄGA KLATKĘ PIERSIOWĄ KU DOŁOWI
-JEDNOSTRONNY SKURCZ MIĘŚNI SKRĘCA TUŁÓW I KRĘGOSŁUP W PRZECIWNĄ STRONĘ
-ZGINA I POCHYLA W BOK
-UNOSI MIEDNICĘ
3 MIĘSIEŃ SKOŚNY WEWNĘTRZNY BRZUCHA-MIĘSIEŃ UMIEJSCOWIONY POD MIĘŚNIEMZEWNĘTRZNYM BRZUCHA , ROZCIĄGAJĄCY SIĘ OD KRESY BIAŁEJ DO GRZEBIENIA BIODROWEGO IPOWIĘZI PIERSIOWO-LĘDZWIOWEJ. JEGO PRZYCZEPY KOŃCOWE TO POWIĘZ LĘDZWIOWO-BIODROWA I GRZEBIEŃ KOŚCI BIODROWEJ. JEST UNERWIONYPRZEZ NERWY MIĘDZYŻEBROWE V-XII , NERW BIODROWO-PODBRZUSZNY I NERW BIODROWO-PACHWINOWY
FUNKCJE:
-JEDNOSTRONNIE OBRACA I ZGINA TUŁÓW WTĘ SAMĄ STRONĘ
-OBUSTRONNIE ZGINA TUŁÓW DO PRZODU
-WSPÓŁDZIAŁA ZE SKOŚNYM ZEWNĘTRZNYMTEJ SAMEJ STRONYPOWODUJĄC BOCZNE ZGIĘCIA TUŁOWIA
-OBNIŻA ŻEBRA
-OD DOLNEGO BRZEGU MIĘŚNIA ODCZEPIA SIĘ WIĄZKA WŁÓKIEN,KTÓA TWORZY MIĘSIEŃ DZWIGACZ JĄDRA