Zadanie 1.
Wymień dwa czynniki ,które wpłynęły na to ,iż dwie osoby maja inny charakter mimo,ze ich materiał genetyczny jest identyczny.
zad.2
Puls życia 3 str.27 zadanie 6
zad.3
Wyjaśnij w jaki sposób mutacja w materiale genetycznym bakterii może w korzystny sposób wpłynąć na jej życie.
zad.3
Podane pojęcia połącz z odpowiednimi przykładami.
1gr.
*czynnik mutagenny
*transgen
*klon
*mutacja genowa
*badania prenatalne
*GMO
2gr.
*fenyloketonuria
*nikotyna
*"złoty ryż"
*owca Dolly
*USG
zad.4
Co dotyczy terapii komórkowej ,a co genowej.
*wprowadzanie brakujących genów
*wprowadzanie jadra z innej komórki
*wymiana wadliwych fragmentów DNA
*pobranie i wszczepienie komórek macierzystych
*wszczepianie przenośnika z wymienionym wadliwym genem
*pobieranie komórek jajowych
zad.5
Wymień 5 czynników,które tworzą niszę ekologiczną stokrotki pospolitej.
zad.6
dokończ zadnia
Zachowaniem różnorodności gatunkowej zajmuje się...........
Utrzymaniem środowiska w stanie,w którym nie ulega ono trwałym zmianom zajmuje się....
zad.7
prawda lub fałsz
*zależności miedzy żyrafami,a zebrami są przykładem mutualizmu
*związek miedzy żyrafami a zebrami dostarcza korzyści obu strona
*żyrafy i zebry odżywiają się tymi samymi roślinami ,dla tego są dla siebie konkurentami.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-01T18:19:50+01:00
Zadanie 1


1.Na pewno losy ludzkie, doświadczenia jakie spotkały te dwie osoby w życiu.
2. Czynniki środowiskowe- życie człowieka w ubogiej rodzinie bądź w zamożnej (strasznie zmienia charakter ;-) )
3 1 3