Mam takie zadanie i kompletnie nie wiem jak je obliczyć, bo podali mi obwód, a z obwodem jeszcze nie liczyliśmy...
"Ile papieru potrzeba na wykonanie czapki w kształcie stożka dla wróżki.? Czapka ta ma mieć obwód 55 cm i wysokość 48 cm. Przyjmij że [pi]=22/7."
Wiem jak obliczyć pole stożka, wiem że obwód koła wynosi 2[pi]r, ale nie potrafię nic stworzyć.
Będę wdzięczna za pomoc. : )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T17:10:11+01:00
Obwód =2*pi*r =55 , pi=22/7 podstawiam do tego równania i obliczam r.
2*(22/7)*r = 55
(44/7)*r = 55
r = 55*(7/44)------skracam przez 11
r =35/4
Wysokość stożka,promień i tworząca są bokami trójkąta prostokątnego.Tworzącą obliczę z tw.Pitagorasa.
l^2 = r^2 + h^2
l^2 =(35/4)^2 + 48^2 =2380,825
l=pierw.2380,825=48,8(w przybliżeniu)
Pole boczne stożka=pi*r*l = (22/7)*(35/4)*48,8=[22*35*48,8]/[7*4]=
=1342 (cm kwadratowych)
1 2 1