Odpowiedzi

2011-07-01T13:17:43+02:00

Wietrzenie wapieni to chemiczne reakcje powodujące jego erozję. Wietrzenie to nazywa się zjawiskiem krasowym. To zaś jest procesem rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne w przypadku wapieni przy występowaniu dwutlenku węgla. Woda nim nasycona wsiąka w ziemię łącząc się ze znajdującym się tam węglanem(CaCO3). W wyniku reakcji tworzy się - wodorowęglan wapnia, Ca(HCO3), który jest rozpuszczalny w wodzie i może razem z nią płynąć.

4 4 4
2011-07-01T13:33:09+02:00

Wietrzenie skał wapiennych dokonuje się przez przez kruszenie, roztwarzanie i rozdrabianie pod wpływem zewnętrznych czynników takich jak : energia słoneczna, działalność wiatrów, zmiany temp. skał, wody, organizmów żywych, w tym również i człowieka. Mówimy wtedy o erozji. Wietrzenie skał wapiennych jest też procesem chemicznego rozkładu, który ulega pod wpływem dwutlenku węgla i wody. Proses ten zachodzi powoli trwa całymi latami.
CaCO3 + H2O + CO2 --> Ca(HCO3)2
CO2, który zawarty jest w wodach podziemnych rozpuszcza skały wapienne. Wody te, z momentem wydostania się na powierzchnię tracą dwutlenek węgla, a wydzielają kwaśny wodorowęglan wapnia. Dochodzi więc do rozpuszczenia skały wapiennej inaczej mówiąc krasowienia.