1.Narciarz zjeżdżając z góry porusza się ruchem jednostajnie przyspierszonym z przyspieszeniem 2 m/s.Oblicz przebytą przez niego drogę po 1,2,3,4 sekundzie ruchu.Porównaj drogi przebyte przez narciarza w kolejnych sekunsach trwania ruchu.
2.Motorower,ruszając ruchem jednostajnie przyspieszonym,przebył w czasie 3 s drogę 9 m.Jaką drogę przebędzie po 4 s tego ruchu?
3.W jakiej odległości od przeszkody rozpoczął hamowanie motocyklista poruszający się z prędkością 72 km/h jeżeli jego zatrzymanie nastąpiło po 4 sekundach?
4.Samochód ciężarowy z przyczepą,o łącznej długości 20 m, przejechał przez most długości 100m w czasie 12 s.Oblicz wartość prędkości tego samochodu.Jak długo na tym moście znajdował się kierowca.

1

Odpowiedzi

2010-01-01T19:02:25+01:00
1.Narciarz zjeżdżając z góry porusza się ruchem jednostajnie przyspierszonym z przyspieszeniem 2 m/s.Oblicz przebytą przez niego drogę po 1,2,3,4 sekundzie ruchu.Porównaj drogi przebyte przez narciarza w kolejnych sekunsach trwania ruchu.

1. Dane:
a= 2m/s
t1=1s
t2=2s
t3=3s
t4=4s
Szukane:
s= ?

Wzór:
s=a*t2/2

[s]=m/s2*s2=m

obliczenia:
s=2*1=2m
s=2*2=4m
s=2*3=6m
s=2*4=8m2.Motorower,ruszając ruchem jednostajnie przyspieszonym,przebył w czasie 3 s drogę 9 m.Jaką drogę przebędzie po 4 s tego ruchu?

2.

9:3=3
3*4=12 m
W ciągu 4s przebędzie 12 m.

3.W jakiej odległości od przeszkody rozpoczął hamowanie motocyklista poruszający się z prędkością 72 km/h jeżeli jego zatrzymanie nastąpiło po 4 sekundach?

3.Dane:
V=72kmh=20m/s
t=4s
szukane:
s=?

wzór:
s=v*t
[s]=m/s*s=m
obliczenia:
s=20*4=80m


odp:Odległość wynosi 80 m.


4. nie rozumiem
8 2 8