Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-01T18:21:46+01:00
Imię , nazwisko adres zamieszkania , telefon - lewy, górny róg.
Data i miejscowość - prawy, górny róg.
Środek - '' Życiorys ''
Treść – imię i nazwisko , data urodzenia i miejsce, wzmianka o rodzinie, szkoły jakie ukończyłem, szkolenia, dyplomy, zainteresowania, języki, osiągniecia i umiejętności.
Podpis - lewy dolny róg lub prawy


np.: Ja, Alfred Pi ( lub nazywam się Alfred Pi )urodziłem się 09. 12. 1879r. w Konstancinie jako obywatel polski, moimi rodzicami byli...?...ojciec był inżynierem, matka nauczycielką.W 1883r. ukończyłem szkołę podstawową. W tymże roku rozpocząłem naukę w liceum ogólnokształcącym. Po maturze - 1899r zostałem studentem np. Psychologii Społecznej w Warszawie. Studia ukończyłem w roku 1900 i zacząłem pracę ...?
Moje zainteresowania naukowe dotyczą ...?..- ( można rozwinąć )


W 1910 r. zawarłem związek małżeński z Krystyną Kowalską.
Mamy ...? dzieci.
podpis - prawa strona lub lewa


Oczywiście, wszystko można ująć w CV (życiorys zawodowy)
10 4 10