Odpowiedzi

2010-01-01T18:27:49+01:00
Biblia dla wierzących jest księgą zawierającą wskazówki i rady jak w pełni byc godnym człowiekiem,chrześcijaninem.W swej bogatej treści zawiera wzory osobowe,wiele wątków ukazujących nam jak należy zyc,by nie wyrządzic żadnej krzywdy drugiemu człowiekowi.
Biblia składa się ze Starego i Nowego Testamentu.Księgi Starego Testamentu tomin. Księga Rodzaju,Księga Hioba,Księga Koheleta,Pieśń nad Pieśniami i wiele innych.Zaś Księgi Nowego Testamentu to min.Przypowieści Biblijne,Apokalipsa św.Jana.
Głównym mottem Starego Testamentu jest ukazanie wielkiej miłosci i opieki bożej,a Nowy Testament ukazuje nam Boga,który nie tylko opiekuje się Narodem Wybranym,ale każdym z nas.
Biblia ukazuje nam sens cierpienia,wartości jakimi winni jesteśmy kierowac się w pracy i kontaktach z bliźnimi.Miłośc,uczciwośc i prawdomównosc to zalety,które należy pielęgnowac i przekazywac następnym pokoleniom.
Wszelkie zagadnienia ,które są zawarte w tej wielkiej Księdze były,są i będą zawsze aktualne.
Pamiętajmy,by nigdy nie zapomniec kim naprawdę jesteśmy-chrześcijanami,którym Biblia pokazuje wszystko to co jest najważniejsze w życiu doczesnym,i jak osiągnąc chwałę gdy nas powoła do siebie nasz Ojciec-Bóg.